TRADE FAIRS

IN POLAND!

GET ACCESS TO

FULL INFORMATION SERVICE

X
With the use of Activation Code you get the access to all data about fairs published on the web site "Fairs and Exhibitions in Poland!" - targi.com. For every event you will get at least an access to organizers' contact data which allow getting in touch with them directly.
Database update: 09-25 17:28    Events no.: 392 (298 in Eng.)
Oferta dla Wystawców
OFERTA DLA WYSTAWCÓW

Firma biorąca udział w imprezach targowych ma możliwość dołączenia do naszej bazy wystawców branżowych.

Niesie to następujące korzyści:

  • Oferta firmy jest dostępna bezpośrednio ze wszystkich stron wyświetlających informacje o imprezach targowych, w których firma uczestniczy
  • Istnieje możliwość wyszukania firmy przez użytkowników portalu pragnących nawiązać kontakty biznesowe z przedstawicielami określonej branży - sekcja Wystawcy
  • Użytkownik wyświetlając dane o firmie uzyska jednocześnie informację o wszystkich imprezach, w których firma bierze udział i dzięki temu może zaplanować bezpośrednie spotkanie

Zamieszczamy następujące dane o firmie:

  • Nazwa
  • Logo
  • Dane teleadresowe
  • Informacja o firmie
  • Prezentacja oferty
  • Zdjęcie lub element graficzny
  • Spis imprez targowych, w których firma bierze udział

Informacja na temat grupy docelowej
Pozostałe możliwości promocji w portalu targi.com i ich cennik

Cennik i informacje

ExpoInfo  |   Organisers  |   Exhibitors  |   Hotels  |   Add an event  |   ExpoLinks  |   Info  |   Contact

Copyright © Targi.com All rights reserved.   Layout: Intellio designers.